Jako firma mamy do zaoferowania naszym klientom profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości rynku nieruchomości możemy udzielić naszym klientom fachowych porad niezbędnych dla zrealizowania najbardziej korzystnych transakcji.Nasza oferta skierowana jest do klienta indywidualnego, oraz do małych i dużych firm, obejmuje pośrednictwo w kupnie i sprzedaży mieszkań, domów, kamienic, działek. Pośredniczymy również w wynajmie. Naszym klientom oferujemy pełną obsługę prawną i notarialną oraz pomoc w uzyskaniu kredytów hipotecznych. Wszystkie transakcje, które realizuje nasza firma, objęte są ubezpieczeniem OC. Licencja zawodowa U.M i R.M Nr 6947

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku prowadzoną korespondencją mailową, co w świetle obwiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Katarzyna Iwona  Tarkowska Fabisz  prowadząca działalność pod firmą NIERUCHOMOŚCI  TARKOWSKA, 30-039 Kraków, ul. Józefitów, 6/3, NIP 6771818813 , REGON 120508889 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie: -w celu prawidłowego wykonania usługi pośrednictwa, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, -w celach promocji usług pośrednictwa, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (marketing bezpośredni). Okres przechowywania danych osobowych: Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Mamy prawo przetwarzania Pani/Pana danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu, czyli maksymalnie do czasu przedawnienia się roszczeń Pani/Pana wobec Administratora i przysługujących Administratorowi względem Państwa. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp współpracujące z Administratorem w sposób stały firmy rachunkowe, informatyczne, hostingowe, dostawcy oprogramowania i usług. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione również innym partnerom Administratora: doradcom finansowym, kredytowym, deweloperom, pośrednikom nieruchomości, notariuszom, adwokatom, radcom prawnym, portalom internetowym i ogłoszeniowym. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi pośrednictwa.

ZGODA NA PRZESYŁANIE OFERT

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj.  imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, przez Biuro Katarzyna Iwona  Tarkowska, Fabisz  prowadząca działalność pod firmą NIERUCHOMOŚCI  TARKOWSKA, 30-039 Kraków, ul. Józefitów, 6/3, NIP 6771818813 , REGON 120508889 z siedzibą w Krakowie i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, w celu: wykonania usługi pośrednictwa zarówno w sprzedaży jak i kupnie, wynajmie jak i najmie.